Продава ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

Поземлен имот с идентификатор 77195.590.9, с площ по док. – 2.427 дка, местност Калъм Бозалък, обл. ХАСКОВО, общ. ХАСКОВО, Болярово.
Имотът ще бъде предмет на публична продан по ИД 470/2012 г.,по описа на ЧСИ Захари Запрянов, тел. 0885248298.
Публичната продан ще се проведе в периода от 25.02.2024 до 25.03.2024 г.
АСВ ЕАД оказва съдействие на купувачите за участие в публични продани. Купувачите на този имот нямат ангажимент за заплащане на комисиони.
За допълнителна информация:
Таня Димитрова,
тел.: 0887000396
e-mail: tanya.dimitrova@theagency.bg