Едноетажна масивна сграда – кафе аперитив, с. Мало Конаре, област Пазарджик.

Продава се едноетажна масивна сграда – кафе аперитив със застроена площ 174,00 кв.м., ведно с правото на строеж върху имота, в който е построена сградата.
Имотът се продава на публична продан чрез ЧСИ Добромир Даскалов, ОС Пазарджик, тел.: 034-460 119, като предстои да бъде насрочена такава.
АСВ ЕАД оказва съдействие на купувачите за участие в публични продани. Купувачите на този имот нямат ангажимент за заплащане на комисиони.
За повече информация:
Павлин Благоев
mob: +359 882 923 097
e-mail: pavlin.blagoev@theagency.bg
int. 820076