Продава парцел в с. Згориград

Продава се УПИ, в с. Згориград, общ. Враца. Имотът ще бъде предмет на публична продан по изпълнително дело No 195 от 2021 г. при ЧСИ Иванка Цонкова, тел: 092 620391. Продаваме и съседния парцел с площ от 820 кв.м. и цена 7 272лв. АСВ ЕАД оказва съдействие на купувачите за участие в публични продани. Купувачите на този имот нямат ангажимент за заплащане на комисиони.

За допълнителна информация: Павлин Благоев

тел: +359 882 923097

e-mail: pavlin.blagoev@theagency.bg

int.841091