Продава БЕНЗИНОСТАНЦИЯ/ГАЗСТАНЦИЯ в обл. Бургас

Поземлен имот с кад.идентификатор 11096.12.31, с площ от 1 252 кв.м., ведно с построената в имота Бензиностанция – масивна сграда /търговски обект/ с автомобилна газоснабдителна станция с резервоар за пропан – бутан, с площ от 81 кв. м., находящ се в село Винарско, м. ‘Кабата’, община Камено.
Имотът ще бъде предмет на публична продан по ИД 1007 от 2022 г., по описа на ЧСИ Иванка Миндова, тел. 056 810185.

АСВ ЕАД оказва съдействие на купувачите за участие в публични продани. Купувачите на този имот нямат ангажимент за заплащане на комисиони.