ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с площ 8 396.00 кв.м., отдреден за отреден за друга селскостопанска територия, кад. идент. 04426.72.2, с адрес: с. Близнаци, общ. Аврен, с лице на главен път Е87 между с. Приселци и с. Горен Близнак.