Парцел в Перник

Поземлен имот на магистрала Струма, с площ от 2 584 кв. м., кадастрален номер 55871.35.15, находящ се в гр. Перник, общ. Перник, в землището на кв. Църква, в местност Ръсин Егрек, заедно с правото на строеж върху поземления имот.
Вид територия: Урбанизирана, Предназначение: За търговски обект, комплекс. Локация: https://maps.app.goo.gl/969Fde3BJiYPB5D37

Имотът ще бъде предмет на публична продан по ИД 338 от 2011 г. която ще се проведе от ЧСИ Стилиян Бадев, тел. 076 600886.