обл. Хасково, с. Славяново
Еднофамилна къща,Имоти продажба,Къща,Промишлен имот
Къща – Жилищна сграда и стопанска постройка, представляващи търпими строежи, със застроена площ от 110 кв.м., построена в урегулиран поземлен имот с площ от 1 190 кв.м.
Вижте повече
обл. Благоевград, с. Господинци
Земеделска земя,Имоти продажба,Поземлен имот
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, кат. 5, представляваща 5 бр. поземлен имоти (ливади), в с. Господинци, м. ШАМАКА, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград. 1).Парцел – Поземлен имот 17347.15.41, област Благоевград, община Гоце Делчев, с. Господинци, м. ШАМАКА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Ливада, площ 1 500 кв.м., стар номер 015041; 2).Парцел – Поземлен имот
Вижте повече
обл. Плевен, Pleven
РЗП: 15 m2
Гараж,Имоти продажба
Гараж кад. идент. 56722.659.724.1.10, област Плевен, община Плевен, гр. Плевен, п.к. 5800, ул. ‘Цар Калоян’ 6, вх. В, ет. 0, обект 10, вид собств. Частна, тип За офис, бр. нива 1, площ по документ 15 кв.м
Вижте повече
обл. Смолян, Pamporovo
РЗП: 152 m2
Апартамент,Имоти продажба,Мезонет
МЕЗОНЕТ – Апартамент, кад. идент 80371.173.28.2.67, вх. E, ет. 8, ап. 18, с площ 152. кв.м., заедно със съотв. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж,с адрес: к. к. Пампорово, комплекс ‘СИДЕР ХАЙТС’.
Вижте повече
обл. Велико Търново, с. Драганово
РЗП: 60 m2
Имоти продажба,Къща,Поземлен имот
ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА – УПИ с площ от 1250 кв. м. , ведно с построените в него къща и стопански постройки, с. Драганово, общ. Горна Оряховица, УПИ IV-186, кв.14.
Вижте повече
обл. Ловеч, с. Бежаново
РЗП: 119 m2
Имоти продажба
ДВУЕТАЖНА КЪЩА, ЗП 89.30 кв.м., лятна кухня 10.80 кв.м. и стопанска сграда 27 кв.м, заедно с УПИ 600 кв.м., с номер 692 от кв. 89, който имот заедно с имот 691 от кв. 89 по плана на с. Бежаново е урегулиран в УПИ VIII-691,692, кв. 89 по плана на селото, целият с площ от 1
Вижте повече
обл. Видин, Видин
Имоти продажба,Поземлен имот
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, кад. идент. 10971.509.1199, гр. Видин, п.к. 3700, ж.к. Бонония, ул. Ген. Кръсто Маринов, вид територия: Урбанизирана, НТП: Незастроен имот за жилищни нужди, площ 807 кв.м., стар номер 5623, кв.93, парцел ХV.
Вижте повече
обл. Видин, Видин
Имоти продажба,Поземлен имот
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, кад. идент. 10971.509.1198, гр. Видин, п.к. 3700, ж.к. Бонония, ул. Ген. Кръсто Маринов, вид територия: Урбанизирана, НТП: Незастроен имот за жилищни нужди, площ 850 кв.м., стар номер 5623, кв.93, парцел ХV.
Вижте повече
РЗП: 270 m2
Имоти продажба,Къща,Поземлен имот
Поземлен имот с идентификатор 39164.502.553 с площ от 459 кв.м., ведно с построените в него Сграда 1 на два етажа със застроена площ от 67 кв.м. и РЗП 134 кв.м. и Сграда 2 на два етажа със застроена площ от 68 кв.м. и РЗП 136 кв.м
Вижте повече