Област Плевен, Радомирци
РЗП: 140 m2
Къща
Поземлен имот II-614,с площ от 930 кв.м., ведно с простроените в него двуетажна масивна жилищна сграда, и две масивни стопански сгради, находящ се в село Радомирци, ул. ‘Г.Димитров’ 77, oбщ. Червен бряг. Имотът ще бъде предмет на публична продан по ИД 487 от 2022 г., по описа на ЧСИ Цветозар Найденов, тел. 064 800091
Вижте повече
Монтана, Берковица
РЗП: 132 m2
Етаж от къща
Първи етаж от масивна сграда, със застроена площ от 132 кв. м., (бивша столова, а сега сладкарница и цех за производство на сладкарски изделия), построена в УПИ, представляващ ПАРЦЕЛ I /първи/, в квартал 8 /осми/ по плана на град Берковица, намиращ се в ЖК Заряница , ул. Пиротска 10. Имотът ще бъде предмет на публична...
Вижте повече
обл. Видин, гр. Димово
РЗП: 250 m2
Производствена сграда
Първи етаж от масива сграда – хлебарна, с площ от 250 кв. м., построен в застроен урегулиран поземлен имот IX – 222, кв. 47 по плана на гр. Димиво, заедно с приспадащите се идеални части от общите части и правото на строеж върху мястото. Имотът е разположен на главната входно-изходна пътна артерия, недалеч от административния...
Вижте повече
обл. Велико Търново, гр. Горна Оряховица
РЗП: 700 m2
Промишлен имот
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XXI – 2005 в квартал 238 по плана на гр. Горна Оряховица ИПЗ, с площ от 2 101 кв.м., заедно с построената в имота ЧЕТИРИЕТАЖНА МАСИВНА ПОСТРОЙКА, в груб строеж, със застроена площ 700 кв.м. на етаж Имотът ще бъде предмет на публична продан по ИД 461 от 2019 г., по описа...
Вижте повече
обл. Варна, гр. Варна
РЗП: 99 m2
Апартамент
Продава се 1/2 от АПАРТАМЕНТ, находящ се в град Варна,Център, ул.Македония 126, вх.Б,ет.5,ап.56 със застроена площ от 99.11 кв.м.,състоящ се от дневна, две спални,кухня,баня с тоалетна,тоалетна,две тераси, ведно с ТАВНСКО ПОМЕЩЕНИЕ 10 с полезна площ от 12.24 кв.м. и 1.5252 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж. Имота се...
Вижте повече
обл. Благоевград, Поленица
Предлагаме нива с площ от 561 кв.м., с кад.идент. 57176.85.5, шеста категория, имот 085005, ЕКАТТЕ 57176. Имотът се намира в непосредствена бизост до Автомагистрала ‘Струма’. Имотът ще бъде предмет на публична продан по ИД 821 от 2017 г., по описа на ЧСИ Шукри Дервиш, тел.0745 61591. АСВ ЕАД оказва съдействие на купувачите за участие в...
Вижте повече
обл. Враца, Згориград
Парцел
Продава се УПИ, в с. Згориград, общ. Враца. Имотът ще бъде предмет на публична продан по изпълнително дело No 195 от 2021 г. при ЧСИ Иванка Цонкова, тел: 092 620391. Продаваме и съседния парцел с площ от 820 кв.м. и цена 7 272лв. АСВ ЕАД оказва съдействие на купувачите за участие в публични продани. Купувачите...
Вижте повече
обл. Враца, Згориград
Парцел
Продава се УПИ, в с. Згориград, общ. Враца. GPS координати 43.178417,23.516539. Имотът ще бъде предмет на публична продан по изпълнително дело No 195 от 2021 г. при ЧСИ Иванка Цонкова, тел: 092 -620391. Продаваме и съседният парцел с площ 560 кв.м. и цена 4 968лв. АСВ ЕАД оказва съдействие на купувачите за участие в публични...
Вижте повече
Видин, гр. Кула
РЗП: 50 m2
Други,Парцел,Поземлен имот,Селскостопанска сграда
1/2 ид.ч. от застроен УПИ 1145, с кад. идент. 40525.701.1145, представляващ дворно място с площ 400 кв.м., за който е отреден парцел IХ-1145, в кв.117 по действащия план на гр. Кула, обл. Видин, ул. Никола Петков 27, заедно с построената в него паянтова жилищна сграда със застроена площ 50 кв.м., състояща се от жилищен етаж...
Вижте повече