обл. Пловдив, Пловдив
РЗП: 100 m2
Магазин
42,40% ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.523.1888 ,разположен в град Пловдив, ул. Славянска 47, с предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план 1888 , квартал 481 по плана на Трета градска част, парцел III-1888 с площ на имота по кадастрална карта 247 кв.м.,...
Вижте повече
автомобил
Продава се товарен автомобил „Мерцедес 412 Д Спринтер“, рег. № Х 3849 ВМ, рама № WDB9044131P943276, двигател № 60298000280883 – дизел, с обем 2 874 куб. см., места 2-1, първоначална регистрация 19.07.1999 г., в движение. Автомобилът е предмет на публична продан по ИД 1074 от 2022 г., по описа на ЧСИ Захари Запрянов, тел. 038 626 444....
Вижте повече
обл. Варна, гр. Варна
РЗП: 99 m2
Апартамент
Продава се 1/2 от АПАРТАМЕНТ, находящ се в град Варна,Център, ул.Македония 126, вх.Б,ет.5,ап.56 със застроена площ от 99.11 кв.м.,състоящ се от дневна, две спални,кухня,баня с тоалетна,тоалетна,две тераси, ведно с ТАВНСКО ПОМЕЩЕНИЕ 10 с полезна площ от 12.24 кв.м. и 1.5252 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж. Имота се...
Вижте повече
обл. Благоевград, Поленица
Предлагаме нива с площ от 561 кв.м., с кад.идент. 57176.85.5, шеста категория, имот 085005, ЕКАТТЕ 57176. Имотът се намира в непосредствена бизост до Автомагистрала ‘Струма’. Имотът ще бъде предмет на публична продан по ИД 821 от 2017 г., по описа на ЧСИ Шукри Дервиш, тел.0745 61591. АСВ ЕАД оказва съдействие на купувачите за участие в...
Вижте повече
обл. Враца, Згориград
Парцел
Продава се УПИ, в с. Згориград,общ.Враца. Имотът е предмет на публична продан по изпълнително дело No 195 от 2021 г. при ЧСИ Иванка Цонкова. Продаваме и съседния парцел с площ 820кв.м.
Вижте повече
обл. Благоевград, Sandanski
РЗП: 18.71 m2
Магазин
Магазин, с идентификатор 65334.300.3202.2.219, площ 18,71 кв.м. и 7,92 кв.м. прилежащи ид.ч. от общите части на сградата, в която се намира и от правото на строеж върху мястото, с адрес на имота: гр. Сандански, п.к. 2800, ул. Банска 4, вх. А, ет. -1, обект: Магазин 22
Вижте повече
обл. Благоевград, Sandanski
РЗП: 66.01 m2
Магазин
Магазин, с идент. 65334.300.3202.2.218, площ от 66.01 кв.м. и 27,93 кв.м. ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, в която се намира и от правото на строеж върху мястото, с адрес: гр. Сандански, МОЛ Сандански, ул. Банска 4, вх.А, ет. – 1, обект: Магазин 25.
Вижте повече