обл. Бургас, Обзор
РЗП: 605 m2
Заведение,Имоти продажба,Поземлен имот,Ресторант,Хотел
Мотел с ресторант – Сграда 53045.227.4.1, вид собств. Частна, функц. предн. Сграда за обществено хранене, брой етажи 2, застроена площ 605 кв.м., ведно с изба с площ от 240 кв.м., таван с площ от 240 кв.м., построена в поземлен имот с площ от 2 880 кв.м. В Обзор, местност Беленска река.
Вижте повече
обл. Благоевград, с. Лиляново
РЗП: 750 m2
Административна сграда,Ваканционен комплекс,Имоти продажба,Поземлен имот,Почивна станция
1/2 ид.ч. от ПИ 43699.3.6, 3 000 кв. м., ведно с 1/2 ид.ч. от построената в него Триетажна сграда с масивна конструкция – почивна оздравителна станция с РЗП 1 500 кв. м., находящ се в село Лиляново.
Вижте повече
обл. Видин, Димово
РЗП: 246 m2
Заведение,Имоти продажба,Магазин,Ресторант,Хотел
ДВУЕТАЖНА хотелско-търговска сграда и бистро със застроена площ 245.70 кв.м. и РЗП 483.60 кв.м., построени в дворно място 1020 кв. м., съставляващо УПИ XXIV-268 и УПИ XXXI-268, кв. 49 по плана на гр. Димово, обл. Видин.
Вижте повече
обл. Видин, Видин
РЗП: 83 m2
Двустаен апартамент,Имоти продажба
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, кад. идент. 10971.502.972.18.1, площ по документ 56.40 кв.м., избено помещение 1 и 3 с обща площ 26 кв.м., адрес: гр. Видин, ул. „Железничарска“ № 5, вх. А, ет. 1, ап. 1.
Вижте повече
обл. Стара Загора, Раднево
РЗП: 459 m2
Административна сграда
Търговски имот – 1 808/2 340 ид.ч. от ПИ 2340 кв.м., в урбанизирана територия, кад. идент. 61460.502.98, заедно с построените в имота сгради с обща РЗП 459 кв.м., в гр. Раднево.
Вижте повече