област Монтана, с. Мадан
РЗП: 82 m2
Еднофамилна къща
Къща с площ от 82 кв.м. заедно с дворно място с площ от 1 711 кв.м., представляващо Парцел I в квартал 74, ведно с построената в този имот и стопанска постройка от 44 кв.м. с адрес: с. Мадан,общ. Бойчиновци, GPS: 43.577959, 23.456444 Имотът ще бъде предмет на публична продан по изпълнително дело No 388 от
Вижте повече
област Добрич, с. Крушари
РЗП: 70 m2
Еднофамилна къща
Къща с двор от 800 кв.м. заедно с построените в имота сгради: СГРАДА с идентификатор 40097.501.286.1: застроена площ 107 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Селскостопанска сграда; 2.СГРАДА с идентификатор 40097.501.286.2: застроена площ 22 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Селскостопанска сграда; 3.СГРАДА с идентификатор 40097.501.286.3: застроена площ 114 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Жилищна сграда- еднофамилна;
Вижте повече
област Добрич, гр. Каварна
РЗП: 6585.60 m2
Ваканционен комплекс
Поземлен имот с идентификатор 35064.501.4169, по кадастралната карта на гр. Каварна, с площ по скица 9252.00 кв.м., ведно с незавършен строеж на комплекс ETERNITY (незавършено строителство), включващ по проект 13 броя еднофамилни жилищни сгради със 110 апартамента в тях и административна сграда с общо РЗП 6 585.60 кв.м. АСВ ЕАД оказва съдействие на купувачите за
Вижте повече
food warehouse for sale
обл. Варна, Вълчи дол
РЗП: 559 m2
Производствена сграда,Склад
Дворно място с площ 821 кв.м., кад. идентификатор 12574.501.838, заедно с построените в имота ПРОИЗВОДСТВЕНА ТЪРГОВСКА СГРАДА с обща застроена площ от 356 кв.м., с кад. идентификатор 12574.501.838.1 и СКЛАД ЗА ХРАНИТЕЛНИ ПОДПРАВКИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, с обща площ 203 кв.м., с кад. идентификатор 12574.501.838.2, находящи се в гр. Вълчи дол, обл. Варна, ул. Средна
Вижте повече
solid 3storey house for sale
обл. Кюстендил, с. Слокощица
РЗП: 318 m2
Къща
Масивна триетажна къща, с кад. идентификатор 67461.501.417.1, с площ 106 кв.м., ведно с двор от 1125 кв.м., кад. идентификатор No 67461.501.417 и помощна постройка от 11 кв.м., с кад. идентификатор No 67461.501.417.2. Адрес: село Слокощица, ул. Ален Мак № 3, GPSМ 42.264033, 22.705496;
Вижте повече
дворно място продажба
обл. Варна, с. Кипра
Поземлен имот
ДВОРНО МЯСТО, представляващо Поземлен имот с кад. идентификатор 36868. 201. 397, по кадастралната карта на с. Кипра, цялото с площ от 1367 кв. м. , с трайно предназначение: Урбанизирана територия и начин на трайно ползване Ниско застрояване (до 10м. ). Имотът ще бъде предмет на публична продан от ЧСИ Румяна Тодорова, тел. 052 654 817.
Вижте повече
двуетажна мелница продажба
обл. Монтана, град вълчедръм
РЗП: 456 m2
Имоти продажба,Промишлен имот
Продава се поземлен имот, находящ се в гр. Вълчедръм, ул. България 135, с площ от 3 370 кв.м., ведно с построените в него двуетажна масивна промишлена сграда – мелница.
Вижте повече
магазин продажба витрина
обл. Плевен, Pleven
РЗП: 25 m2
Магазин
Магазин 7 с идентификатор 56722.659.784.1.7, находящ се в град Плевен, пл. ‘Свободата’ 19, ет. -1, /ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС БЪЛГАРИЯ/, със застроена площ на магазина от 24,58 кв.м. заедно с припадащите се на магазина идеални чати от общите части на сградата и от правото на строеж на сградата, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56722.659.784 с
Вижте повече