Мелничен комплекс в обл. Добрич

Мелничен комплекс, включващ мелница за брашно – масивна монолитна сграда на три етажа и изба с обща застроена площ 534,15 кв. метра, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА със застроена площ 148 кв. м., СКЛАД ЗА ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ със застроена площ 951,40 кв. метра, с прилежащите към него две пристройки със застроена площ 188 кв. метра и 154 кв. метра, РАБОТИЛНИЦА с обща застроена площ 70.20 кв. метра.
Имотът ще бъде предмет на публична проддан по ИД 20 от 2015 г., по описа на ЧСИ Николай Ников, тел.: 058/621177.