МАГАЗИН, с площ 36.26 кв.м., на втори етаж, в триетажна масивна сграда, с адрес: гр. Разград, бул. България № 36, Магазин № 2.