Магазин, 66.01 кв.м., гр. Сандански, МОЛ Сандански, ул. Банска 4, вх. А, ет. – 1

Магазин, с идент. 65334.300.3202.2.218, площ от 66.01 кв.м. и 27,93 кв.м. ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, в която се намира и от правото на строеж върху мястото, с адрес: гр. Сандански, МОЛ Сандански, ул. Банска 4, вх.А, ет. – 1, обект: Магазин 25.