Магазин в Плевен

МАГАЗИН, 31.40 кв.м., етаж -1, с адрес: гр. Плевен, ул. Цар Борис III № 12, Търг. комплекс Макси, ет. -1, Магазин № 2.