Къща във Видин

Продава се двуетажна масивна жилищна сграда, ведно с правото на строеж върху мястото и съответните идеални части от общите части на сградата, състояща се от следните самостоятелни обекти:
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.508.77.1.3, представляващ приземен етаж,с площ от 88 кв.м., състоящ се от кухня с двевен тракт, две спални и сервизно помещение;
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.508.77.1.1, с площ от 110 кв.м., ет.1, ап.1, състоящ се от две спални, дневна, кухня и сервизно помещение;
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.508.77.1.2, с площ от 88 кв.м., ет.2, ап.2, състоящ се от от кухня, хол, две спални и сервизно помещение с предверие.
Имотите ще бъдат предмет на публична продан като съвкупност по ИД 230 от 2021 г., по описа на ЧСИ Виолета Томова, тел. 094 623 399.