Къща в с. Методиево

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ-ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 577 кв. метра, ведно с построената КЪЩА, състояща се от две стаи, коридор и кухня, със застроена площ от 62 кв. метра, ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения в имота. Имотът се намира е с. Методиево, община Добричка, област Добрич.

Имотът ще бъде предмет на публична продан по ИД 204 от 2022 г., по описа на ЧСИ Слави Сербезов, тел. 058 605 766.