Кафе-аперитив, гр. Сандански, ул. „Банска“ № 4, МОЛ Сандански

Заведение – Кафе – аперитив 65334.300.3202.2.220, вх. A, ет. -1, бр. нива 1, с площ от 12.80 кв.м., съответните идеални общи части на сградата с площ от 5.42 кв.м.