ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН, с площ 108.00 кв.м. – търговска зала, складови и обслужващи помещения, и санитарен възел, с отстъпено право на строеж върху общински имот, с адрес: с. Долна Бешовица, общ. Роман, обл. Враца.