Гараж в Аксаково

Продава се 1/2 идеална част от Гараж 7 целият с площ от 18.07 кв.м.
Имотът се продава на публична продан при ЧСИ Даниела Петрова – Янкова, рег. 711,