Етаж от къща в гр. Петрич

Предлагаме за проджаба втори жилищен етаж от двуетажна къща с площ 80 кв.м. с кад.идент. 56126.603.1973.2.2, цялото таванско помещение и 1/4 идеална част от УПИ IX-1793, целия с площ от 736 кв.м.,ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, находящ се в град Петрич, ул. ‘Атанас Лютвиев’ 4. Имотът ще бъде предмет на публична продан с начална цена 39 410.37лв. от 13.01.2023г. до 13.02.2023г. по изпълнително дело No 519 от 2013 г. при ЧСИ Шукри Дервиш, тел:0745/6-15-91.