ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА в гр. Севлиево, местността Севлиевски лозя.

ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА – УПИ III-709, с площ 3 500 кв.м., заедно с построената в него жилищна сграда със застроена площ от 39.30 кв.м., на два етажа, състояща се от две стаи, мазе и покрита тераса на етаж; адрес: гр. Севлиево, местността Севлиевски лозя.