Апартамент, с площ 83.80 кв.м., с избено помещение 12.68 кв.м., гр. Видин, ж.к. Александър Стамболийски, бл. 2, вх. А, ет. 5, ап. 13, кад.идент. 10971.506.50.2.13

Продава се Апартамент 13, с кад.идент. 10971.506.50.2.13, състоящ се от една стая, хол, кухня и сервизни помещения, с площ от 83.80 кв.м., ведно с избено помещение 10 с площ от 12.68 кв.м., с адрес: Видин, ж.к. Александър Стамболийски, бл. 2, вх. А, ет. 5, ап. 13.
Имотът ще бъде предмет на публична продан по ИД 643 от 2014 г., по описа на ЧСИ Виолета Томова, тел. 094 – 623399. Публичната продан е насрочена в периода от 23.03.2020 г. до 23.04.2020 г.
АСВ ЕАД оказва съдействие на купувачите за участие в публични продани. Купувачите на този имот нямат ангажимент за заплащане на комисионни.
За допълнителна информация:

int. 819585.1