Двуетажна жилищна сграда с РЗП от 127.70 кв.м., с. Вардим, Област Велико Търново.

Поземлен имот 379 с площ от 2000 кв.м., ведно с построените в имота къща на два етажа с площ 127,70 кв.м. и лятна кухня, находящ се в с. Вардим, Община Свищов.
Първият етаж на къщата се състои от едно помещение и има стълбище към втория етаж. Вторият етаж се състои от три стаи и тераса. Дограмата на втория етаж е PVC.
Имотът ще бъде предмет на публична продан по ИД 942 от 2016 г., по описа на ЧСИ Виктор Георгиев, тел. 062 – 650 629.
АСВ ЕАД оказва съдействие на купувачите за участие в публични продани. Купувачите на този имот нямат ангажимент за заплащане на комисиони.
За допълнителна информация:
Емил Петков,
тел: +359 884 265 112
e-mail: emil.petkov@theagency.bg
int. 820077
тел.: 0884265112,
http://: dca.imot.bg