обл. Варна, с. Близнаци
Парцел,Поземлен имот
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 5002 кв.м., част от имот с кад. идент. 04426.34.49, представляващ УПИ XXIII-034049, кв.119, по плана на с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, образуван от разделянето на УПИ XXI-034049, съгласно Заповед 1669/ 06.11.2007г. на Кмета на Община Аврен.
Вижте повече
РЗП: 200 m2
Двуетажна къща,Еднофамилна къща,Етаж от къща,Къща,Магазин
Къща-магазин – състоящ се от 117/368 кв.м. ид.ч. от УПИ, заедно с масивна сграда със застроена площ от 39 кв.м. /жилищна сграда – еднофамилна, етажи 2, конструкция масивна, състояща се от търговски обект на първия етаж и втория етаж жилищен/ и Масивна сграда със застроена площ от 61 кв.м. /жилищна сграда – еднофамилна, етажи 2,
Вижте повече
обл. Варна, гр. Варна
РЗП: 370 m2
Гараж
Зала с паркоместа, кад. идент. 10135.2555.292.1.71, ет.-2, обект зала 1, с площ 370 кв.м., състояща се от паркинг за единадесет автомобила, ведно с 4.89 % ид.ч. от общите части на сградата, с адрес: гр. Варна, ул. КДП Георги Боев 4, ет.-2.
Вижте повече
Стара Загора, Гълъбово
РЗП: 47 m2
Апартамент,Двустаен апартамент
Апартамент 12, с площ 47.12 кв.м., находящ се в гр. Гълъбово, кв. ‘Строител’, блок 42, ет. 2, заедно с избено помещение 12, с площ 8 кв.м., 1.36% идеални части от общите части на сградата и съотв. ид.ч. от правото на строеж върху мястото.
Вижте повече
обл. Сливен, Sliven
РЗП: 68 m2
Еднофамилна къща,Къща,Селскостопанска сграда
Къща с кад. идент. 67338.537.55.2, с площ 48.00 кв.м., на едно ниво и допълнителна сграда с кад. идент. 67338.537.55.3, с площ 20.00 кв.м., на едно ниво, заедно с 2/15 ид. ч. от УПИ кад. идент. 67338.537.55 с площ от 525.00 кв.м.
Вижте повече
обл. Кюстендил, Дупница
РЗП: 32.88 m2
Други,Заведение
Продава се самостоятелен обект в сграда, кад. идент. 68789.157.27.4.3, новоизградена междуетажна плоча за обособяване на приемно фоайе и бюфет за кафе и други. Адрес: гр. Дупница, ул. Софийко шосе 1.
Вижте повече
обл. Благоевград, Разлог
Земеделска земя,Парцел,Поземлен имот
Продава се Поземлен имот с идентификатор: 61813.775.307, представляващ ‘нива-пасище’, с площ от 4869 кв.м. и находящ се в гр. Разлог, обл. Благоевград, Горен стопански двор. Имотът е незастроен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Съседи: 61813.775.308, 61813.775.295, 61813.775.296, 61813.775.297, 61813.775.306, 61813.775.335
Вижте повече