обл. Благоевград, Sandanski
РЗП: 112 m2
Апартамент
Първи жилищен етаж, представляващ апартамент с кад. идент. 65334.300.1095.3.1, с площ 112.00 кв.м., ведно с ид.ч. от общите части и от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, находящ се в гр. Сандански, ул. Георги Казепов 21. Апартаментът се състои от две спални, кухня, трапезария и хол, санитарен възел, коридор и три
Вижте повече
обл. Монтана, с. Стубел
Промишлен имот
Продава се ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кад. идентификатор No 70024.178.209 в землището на с. Стубел, община Монтана, с площ от 13041 кв.м., с начин на трайно ползване – производствен терен, ведно с построените в имота сгради, както следва: 1. Сграда с кад. идентификатор No 70024.178.209.1 – компресорна, със застроена площ от 113 кв.м. 2. Трансформаторен пост
Вижте повече
обл. Велико Търново, с. Драганово
Парцел
Урегулиран поземлен имот XIII 518 в квартал 55 по подробния устройствен план на село Драганово с площ от 2000 кв.м., при граници на имота: улица, поземлен имот XIV 516 в кв. 55, поземлен имот III 517 в кв. 55, поземлен имот XII 518 в кв. 55. Имотът ще бъде предмет на публична продан по изпълнително
Вижте повече
обл. Благоевград, Разлог
Парцел,Поземлен имот
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с нов идентификационен номер 61813.776.124, находящ се в местността ‘Шипока’, в землището на гр. Разлог, област Благоевград, ул. Бяла река 14, по одобрена кадастрална карта, с площ от 1 248 кв.м. Имотът се продава на публична продан по описа на ЧСИ Георги Чеклеов.
Вижте повече
обл. Видин, Димово
РЗП: 250 m2
Промишлен имот
Първи етаж от масива сграда – хлебарна, с площ от 250 кв. м., построен в застроен урегулиран поземлен имот IX – 222, кв. 47 по плана на гр. Димиво, заедно с приспадащите се идеални части от общите части и правото на строеж върху мястото. Имотът е разположен на главната входно-изходна пътна артерия, недалеч от административния
Вижте повече
РЗП: 25 m2
Магазин
Магазин 7 с идентификатор 56722.659.784.1.7, находящ се в град Плевен, пл. ‘Свободата’ 19, ет. -1, /ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС БЪЛГАРИЯ/, със застроена площ на магазина от 24,58 кв.м. заедно с припадащите се на магазина идеални чати от общите части на сградата и от правото на строеж на сградата, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56722.659.784 с
Вижте повече
обл. Сливен, Пъдарево
РЗП: 136 m2
Заведение,Магазин
Продава се Магазин за хранителни стоки с кафе-аперитив, със ЗП 136.00 кв.м., представляващ едноетажна масивна сграда, построена с учредено право на строеж върху дворно място с площ 1 135.00 кв.м.,представляващо поземлен имот IX-136,в с. Пъдарево, община Котел, област Сливен. Имота се продава на публична продан чрез ЧСИ Миглена Минкова тел 044/662511 по ИД 62/2014г.
Вижте повече
обл. Видин, гр. Видин
РЗП: 110 m2
Етаж от къща
Продава се първи етаж от двуетажна масивна жилищна сграда с предназначение – жилищна, ведно с правото на строеж върху мястото и съответните идеални части от общите части на сградата. Имотът се продава на публична продан, чрез ЧСИ Виолета Томова по изпълнително дело 730/2011г.
Вижте повече
обл. Сливен, Sliven
РЗП: 41 m2
Къща
Продава се ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА, ул. Работническа 44, състояща се от две стаи, салон и избено помещение с обща площ в размер на 41 кв.м., ведно с ДВОРНОТО място, в което е построена с площ 279 кв.м. ИМОТЪТ ЩЕ СЕ ПРОДАВА НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН чрез ЧСИ Миглена Минкова тел 044/662511
Вижте повече