РЗП: 107 m2
Апартамент 3, с кад. идент. 55871.505.620.5.3, със застроена площ от 107 кв.м., заедно с таванско помещение 9 с площ от 20.58 кв.м., гараж 7 с площ от 17.48 кв.м., ведно с 9.318 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, находящ се в град Перник, ул. ‘Тунджа’, бл....
Вижте повече
обл. Добрич, с. Методиево
РЗП: 62 m2
Къща
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ-ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 577 кв. метра, ведно с построената КЪЩА, състояща се от две стаи, коридор и кухня, със застроена площ от 62 кв. метра, ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения в имота. Имотът се намира е с. Методиево, община Добричка, област Добрич. Имотът ще бъде предмет на...
Вижте повече
обл. Видин, гр. Димово
РЗП: 250 m2
Производствена сграда
Първи етаж от масива сграда – хлебарна, с площ от 250 кв. м., построен в застроен урегулиран поземлен имот IX – 222, кв. 47 по плана на гр. Димиво, заедно с приспадащите се идеални части от общите части и правото на строеж върху мястото. Имотът е разположен на главната входно-изходна пътна артерия, недалеч от административния...
Вижте повече
Стара Загора, Гълъбово
Парцел
1. Урегулиран поземлен имот, с площ от 870 кв.м., представляващ УПИ XV-1634, ведно с находящите се в имота постройки и подобрения, представляващи двуетажна масивна жилищна сграда, едноетажна масивна жилищна сграда – лятна кухня и др., находящ се в град Гълъбово, ул. ‘Беласица’ 4. 2. Урегулиран поземлен имот, с площ от 470 кв.м., представляващ УПИ XIV-1634,...
Вижте повече
обл. Смолян, Забърдо
РЗП: 168 m2
Продава се триетажна къща с РЗП 168кв.м. с идентификатор 30034.501.327.1 и парцел от 328кв.м. с идентификатор 30034.501.328.Основите на къщата са изградени от бетон и от каменна зидария,стените са тухлени,пода е от дървен гредоред.Вода в къщата има само в кухните на етаж 1 и етаж 2,банята и тоалетната са изградени в постройка долепена до къщата,която е...
Вижте повече
обл. Варна, гр. Варна
Поземлен имот
ТЕРЕН, с площ 2819 кв.м., съставляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.4510.690, с адрес: гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, Западна промишлена зона, с трайно предназначение урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект. Теренът е с лице към улица. Съгласно ОУП на град Варна, имотът попада в зона Пс –...
Вижте повече
обл. Велико Търново, гр. Горна Оряховица
РЗП: 700 m2
Промишлен имот
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XXI – 2005 в квартал 238 по плана на гр. Горна Оряховица ИПЗ, с площ от 2 101 кв.м., заедно с построената в имота ЧЕТИРИЕТАЖНА МАСИВНА ПОСТРОЙКА, в груб строеж, със застроена площ 700 кв.м. на етаж Имотът ще бъде предмет на публична продан по ИД 461 от 2019 г., по описа...
Вижте повече
обл. Благоевград, с. Сухострел
Парцел
Поземлен имот с площ от 6.200 дка, с кад.идент. 70370.2.649, представляващ пацище, мера. Категория на земята X /десета/. Имотът се намира в село Сухострел, м. ‘КИСЕЛНИ ВАЛОГ’, община Симитли. Село Сухострел е високопланинско село, разположено близо до границата с Република Северна Македония. Районът не е обременен от замърсители. Имотът ще бъде предмет на публична продан...
Вижте повече
област Бургас, Винарско
РЗП: 81 m2
Бензиностанция
Поземлен имот с кад.идентификатор 11096.12.31, с площ от 1 252 кв.м., ведно с построената в имота Бензиностанция – масивна сграда /търговски обект/ с автомобилна газоснабдителна станция с резервоар за пропан – бутан, с площ от 81 кв. м., находящ се в село Винарско, м. ‘Кабата’, община Камено. Имотът ще бъде предмет на публична продан по...
Вижте повече