Мезонет, гр. Видин, на ул. Пазарска 9, с обща РЗП 133,60 кв.м.

Продава се тристаен апартамент, на две нива, в гр. Видин, на ул. Пазарска, представляващ тухлено жилище – апартамент с обща РЗП 133,60 кв.м.: първо ниво 23,00 кв.м. и второ ниво 110,60 кв.м., както и съответните ид. части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Видин, ул. Пазарска 9, ет.1/ет.2, състоящ се от СО с идент. 10971.502.64.1.4 и СО с идент. 10971.502.64.1.5.
Имотът ще бъде предмет на публична продан от 23.03.2020 г. до 23.04.2020 г. по изпълнително дело No 51 от 2014 г. при ЧСИ Виолета Томова, тел: 094 – 623399.
АСВ ЕАД оказва съдействие на купувачите за участие в публични продани. Купувачите на този имот нямат ангажимент за заплащане на комисиони.
За допълнителна информация:
Мартин Ангелов,
тел: +359 882 354 620
e-mail: martin.angelov@theagency.bg
int. 820634.1