31 октомври, 2023
Поземлен имот II-614,с площ от 930 кв.м., ведно с простроените в него двуетажна масивна жилищна сграда, и две масивни стопански сгради, находящ се в село Радомирци, ул. ‘Г.Димитров’ 77, oбщ. Червен бряг. Имотът ще бъде предмет на публична продан по ИД 487 от 2022 г., по описа на ЧСИ Цветозар Найденов, тел. 064 800091
Вижте повече