17 май, 2023
ТЕРЕН, с площ 2819 кв.м., съставляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.4510.690, с адрес: гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, Западна промишлена зона, с трайно предназначение урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект. Теренът е с лице към улица. Съгласно ОУП на град Варна, имотът попада в зона Пс –...
Вижте повече
9 февруари, 2023
  Апартаментен комплекс за инвестиция и довършване от затворен тип, от 2 сгради, на втора линия от морския бряг в гр.Бяла. Предлаганият имот представлява парцел от 5,8 декара и сгради с общо РЗП 4 708 кв.м., в квартал „Лагерите“, гр. Бяла.  Сграда 1 с 48 (10 дву-стайни и 38 три-стайни) е на етап АКТ 15...
Вижте повече
22 декември, 2022
Продава се 1/2 от АПАРТАМЕНТ, находящ се в град Варна,Център, ул.Македония 126, вх.Б,ет.5,ап.56 със застроена площ от 99.11 кв.м.,състоящ се от дневна, две спални,кухня,баня с тоалетна,тоалетна,две тераси, ведно с ТАВНСКО ПОМЕЩЕНИЕ 10 с полезна площ от 12.24 кв.м. и 1.5252 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж. Имота се...
Вижте повече