Съдебна дирекция
10 април, 2024
Къща с двор, представляващи: Дворно място с площ 1 020,00 (хиляда и двеста) квадратни метра, съставляващо УПИ II – 406 (втори за четиристотин и шест) квартал 16 (шестнадесет) по плана на село Преселка, община Нови пазар, област Шумен, при граници: от две страни улици, УПИ I – 407, УПИ III – 404, 405, заедно с...
Вижте повече
25 март, 2024
Поземлен имот с идентификатор 32158.185.30, с площ по скица от 3600 кв.м., село Ивански, община Шумен, област Шумен, местност Велев рът . Имотът ще бъде предмет на публична продан по ИД 1139/2023 г.,по описа на ЧСИ Даниела Златева, тел. 054/802125. Публичната продан ще се проведе в периода от 07.04.2024 до 07.05.2024 г. АСВ ЕАД оказва...
Вижте повече