7 ноември, 2023
Поземлен имот – Залесена територия, с площ от 6121 кв.м, с кад. идентификатор 48060.439.4, представляващ широколистна гора, находящ се в землището на село Микре, местност ‘Оряхов трап’. Имотът ще бъде предмет на публична проддан по ИД 649 от 2020 г. по описа на ЧСИ Велислав Петров, тел.: 068 699 460.
Вижте повече
7 ноември, 2023
Поземлен имот – Залесена територия, с площ от 5 424 кв.м, с кад. идентификатор 48060.443.8, начин на трайно ползване – Иглолистна гора, находящ се в землището на село Микре, местност ‘Страната’. Имотът ще бъде предмет на публична продан по ИД 649 от 2020 г., по описа на ЧСИ Велислав Петров, тел.: 068 699 460.
Вижте повече