14 март, 2024
Нива, категория 4, област Хасково, гр. Хасково, м. Балюк Бахча, 1.006 дка, Поземлен имот с идентификатор 77195.586.4, с площ по док. – 1.006 дка, местност Балюк Бахча, обл. ХАСКОВО, общ. ХАСКОВО, Болярово. Имотът ще бъде предмет на публична продан по ИД 470/2012 г.,по описа на ЧСИ Захари Запрянов, тел. 0885248298. Публичната продан ще се проведе...
Вижте повече
14 март, 2024
Поземлен имот с идентификатор 77195.590.9, с площ по док. – 2.427 дка, местност Калъм Бозалък, обл. ХАСКОВО, общ. ХАСКОВО, Болярово. Имотът ще бъде предмет на публична продан по ИД 470/2012 г.,по описа на ЧСИ Захари Запрянов, тел. 0885248298. Публичната продан ще се проведе в периода от 25.02.2024 до 25.03.2024 г. АСВ ЕАД оказва съдействие на...
Вижте повече
14 март, 2024
Поземлен имот с идентификатор 54448.95.14, с площ по док. – 3.497 дка, местност Пергелови ниви, обл. ХАСКОВО, общ. ХАРМАНЛИ, в с. Остър камък. Имотът ще бъде предмет на публична продан по ИД 888/2019 г.,по описа на ЧСИ Захари Запрянов, тел. 0885248298. Публичната продан ще се проведе в периода от 27.02.2024 до 27.03.2024 г. АСВ ЕАД...
Вижте повече