УПИ с. Полк. Минково, Съдебна
16 май, 2024
Продава се ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ДВОРНО МЯСТО с площ от 1140 кв.м. представляващ имот №572 , в квартал 78 за който е отреден УПИ I-изолационна зеленина, по плана на село Полковник Минково, община Добричка, област Добрич, при съседи: от двете страни улица, УПИ I-изолационна зеленина. Имотът е с лице на асфалтирана улица, ограден с метална...
Вижте повече