29 август, 2023
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ-ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 577 кв. метра, ведно с построената КЪЩА, състояща се от две стаи, коридор и кухня, със застроена площ от 62 кв. метра, ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения в имота. Имотът се намира е с. Методиево, община Добричка, област Добрич. Имотът ще бъде предмет на...
Вижте повече