Земеделска земя
9 май, 2024
Продават се поземлени имоти 32 бр. с обща площ от 22,199 дка, находящи се в местност БЕКЧИ ТЕПЕ, в землището на село Генерал Кантарджиево, община Аксаково, област Варна. Имоти с идент. от 14653.135.129 до 14653.135.139 и 14653.135.108 се продават в цялост. Имоти с идент. от 14653.135.109 до 14653.135.127 и идент. 14653.134.15 се продават в идеални...
Вижте повече