27 юни, 2024
½ (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 20938.7.3 с площ от 6 000,00 квадратни метра, попадащ в земеделската територия на село Дибич, местност „СУВАТА“, община Шумен, област Шумен, с НТП – нива, категория – 3 /трета/ Имотът ще бъде предмет на публична продан по ИД 998/2021 г.,по описа на ЧСИ Даниела...
Вижте повече
27 юни, 2024
½ (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 20938.60.1 с площ от 4 800,00 квадратни метра, попадащ в земеделската територия на село Дибич, местност „БУНАРДЖИК“, община Шумен, област Шумен, с НТП – нива, категория – 3 /трета/ Имотът ще бъде предмет на публична продан по ИД 998/2021 г.,по описа на ЧСИ Даниела...
Вижте повече