Нива, с. Църква, Съдебна
4 юни, 2024
НИВА с площ от 4000 кв.м., пета категория, находящ се в землището на село Църква, местност “КОРУ ТЕПЕ”, община Балчик, област Добрич. Поземленият имот е разположен на почти равен терен, с малка денивелация. Поземленият имот е с правилна правоъгълна форма, издължен в посока запад/изток, среден за масива с достъп по полски път от запад, граничи...
Вижте повече