Продава се ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кад. идентентификатор 56126.601.3559, гр. Петрич, ул. Струма, площ 2618 кв.м., ведно с построената в него промишлена сграда с идент. 56126.601.3559.1, със застроена площ 63 кв.м. Имотът е част от бивша производствена база. Подходящ е за изграждане на логистична или промишлена база. Имотът ще бъде предмет на публична продан по изпълнително
Вижте повече
Продава се ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идент. 56126.601.3560, в гр. Петрич, ул. Струма, с площ от 5 496 кв.м. Теренът е настлан с бетонова настилка. Имотът е бил част от производствена и складова база. Подходящ е за логистична или производствена база. Имотът ще бъде предмет на публична продан по изпълнително дело 171 от 2014 г., по
Вижте повече