12 октомври, 2023
Поземлен имот с идентификатор 48266.388.48, с площ по док. – 5.500 дка, местност ЛИПАКА, стар номер 388048, обл. ВИДИН, общ. ГРАМАДА, вид територия Горска, НТП Друг вид дървопроизводителна гора, находящ се в с. Милчина лъка. Имотът ще бъде предмет на публична продан по ИД 9/2017 г.,по описа на ЧСИ Виолета Томова, тел. 094 623399.
Вижте повече