5 юли, 2024
Продава се урегулиран поземлен имот с идентификатор 63427.268.47, област Русе, община Русе, гр. Русе, м. МЕРАТА, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 16 805 кв. м, стар номер 014029 Имотът има неправилна форма, доближаваща се до правоъгълник и 84 м лице на бул. България, част от път...
Вижте повече