29 октомври, 2019
Ресторант, състоящ се от три самостоятелни обекта с обща площ от 797,70 кв.м: 1. Самостоятелен обект в сграда 2 с кадастрален идентификатор 80371.173.28.2.2, бр. нива 1, площ по документ 235.1 кв.м., 36.5 кв.м инст.ОВ, 2. Самостоятелен обект в сграда 2 с кадастрален идентификатор 80371.173.28.2.3, бр. нива 1, площ по документ 281.3 кв.м., 170.0 кв.м. тераса....
Вижте повече