26 януари, 2023
АТЕЛИЕ 4 със застроена площ от 56,62 кв.м. на две нива,идентификатор 10971.505.69.1.22, находящо се в сградата, построена от ЖСК ‘Вапцаров,’ в гр. Видин, ул. ‘Поп Русинов’ 7, на шестия етаж, заедно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Имотът ще бъде предмет на публична продан...
Вижте повече