Фитнес зала, София, Колект БГ
23 май, 2024
Продава се в фитнес в сграда за обществено обслужване с външни електро и В и К връзки, находяща се в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II 2976.3746, кв. 20а, по плана на град София м. Студентски град , с административен адрес : гр.София, район Студентски , ул. Д-р Йордан Йосифов 8 Б, с площ на УПИ по...
Вижте повече