5 март, 2024
Поземлен имот 05815.41.56, област София, община Ботевград, гр. Ботевград, м. БЕНЧОВСКА КОРИЯ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 3359 кв. м, стар номер 041056. GPRS координати:42.924686, 23.782596 За повече информация: Ялдъз Кунгю mob: 0882 037532 yaldaz.kungyu@theagency.bg int. 1252412
Вижте повече