24 август, 2022
Поземлен имот с площ от 423 кв.м. с кад. идентификатор 14218.509.334, ведно с построената в него селскостопанска сграда с кад. идентификатор 14218.509.334.1, находящ се в град Габрово, ул. ‘Александър Керков’. Имотът ще бъде предмет на публична проддан по ИД 623 от 2015 г., по описа на ЧСИ Звезделина Василева, тел.: 066 802 880.  АСВ ЕАД...
Вижте повече