1 септември, 2020
Къща с двор, представляващи: УПИ с площ 570 кв.м., съставляващ част от имот пл. номер 84, включен в УПИ VII от кв. 31, целия с площ от 1 200 кв.м., ведно с построената в него едноетажна къща с площ 70 кв.м., находяща се в с. Лозенец, общ. Крушари, обл. Добрич.
Вижте повече
19 юни, 2020
Поземлен имот 379, с площ от 2000 кв.м., ведно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА състояща се от жилищен етаж и частично приземен етаж, със застроена площ замерена на място: жилищен етаж 87,20 кв.м, приземен етаж, с площ от 40,50 кв.м, в това число избено помещение с площ от 8,00 кв.м, ГАРАЖ със застроена площ...
Вижте повече