16 май, 2024
½ ид. ч. (една втора идеална част) от недвижим имот, находящ се в с.Полковник Дяково, общ.Крушари, обл.Добрич. представляващ – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – дворно място с площ по документи 2600кв.м. (две хиляди и шестстотин квадратни метра), за който са отредени парцели: парцел XVII (седемнадесет), имот с пл.№311 (триста и единадесет), на площ от 1260кв.м. (хиляда двеста...
Вижте повече
КОВ, Къща, Г. Оряховица, Ялдъз
10 май, 2024
Продава се ДВУЕТАЖНА КЪЩА с обща застроена площ 117.47 кв.м., разпределена както следва: ПЪРВИ ЕТАЖ, включващ спалня, столова, кухненска ниша и стълбищна клетка, ВТОРИ ЕТАЖ, включващ две спални, дневна, баня, тоалетна, коридор и ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ с площ 9.10 кв.м. Адрес: Горна Оряховица, ул. Преслав 7. Имотът се продава на публична продан, чрез ЧСИ Силвия Косева....
Вижте повече
19 април, 2024
Продава се Поземлен имот, с кад. идентификатор 38558.3.434, с площ от 350 кв.м., ведно с построената в него къща на два етажа, с кад. идентификатор 38558.3.434.1, със ЗП от 92 кв.м., състояща се от първи етаж: дневна, столова, кухня, склад, килер, тоалетна, антре и вътрешна стълба и втори етаж: три спални, дневна с чардак, баня...
Вижте повече
1 септември, 2020
Къща с двор, представляващи: УПИ с площ 570 кв.м., съставляващ част от имот пл. номер 84, включен в УПИ VII от кв. 31, целия с площ от 1 200 кв.м., ведно с построената в него едноетажна къща с площ 70 кв.м., находяща се в с. Лозенец, общ. Крушари, обл. Добрич.
Вижте повече