Дворно място, с. Пчеларово, Съдебна
13 юни, 2024
Недвижим имот, находящ се в село Пчеларово, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич, представляващ: Дворно място с площ от 1070кв.м. представляващо парцел УПИ X-211 в квартал 63 по подробния устройствен план на селото, при съседи: имот XI-211, V-211, VII-212, VIII-212, IX-212 и улица. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ИМОТА:   4000 лева (четири хиляди лева) Имотът ще бъде предмет...
Вижте повече