9 февруари, 2023
Поземлен имот с кад.идентификатор 11096.12.31, с площ от 1 252 кв.м., ведно с построената в имота Бензиностанция – масивна сграда /търговски обект/ с автомобилна газоснабдителна станция с резервоар за пропан – бутан, с площ от 81 кв. м., находящ се в село Винарско, м. ‘Кабата’, община Камено. Имотът ще бъде предмет на публична продан по...
Вижте повече