14 февруари, 2023
Имот с кадастрален номер 14831.6503.1066 с площ от 934 кв.м., ведно с построените върху него сгради : 14831.6503.1066.3- по кадастър е едноетажна сграда със ЗП от 224 кв.м., а вторият етаж, на груб строеж с РЗП от 300 кв.м. ; 14831.6503.1066.2 -Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 47 кв. м по кадастър; 14831.6503.1066.1- Селскостопанска...
Вижте повече