Cloud 6 Cloud 2 Cloud 5 Cloud 5 Cloud 5

Водеща компания за изкупуване и управление на вземания

Ние сме Агенция за събиране на вземания ЕАД (АСВ), част от B2Holding. Справяме се с предизвикателствата на натрупаните дългове. Изграждаме мостове между клиентите с просрочени задължения и кредиторите, които не могат да съберат своите вземания. Търсим баланс като предлагаме решения и на двете страни.

Доказани резултати

АСВ е доверен партньор на банки, небанкови финансови институции и телекомуникационни компании . От началото на дейността си компанията е придобила над 500 отделни портфейла с вземания и е един от най-големите инвеститори в необслужвани кредити в България.

12 години на пазара
509 хил. задължения
1.62 млрд. лв. портфейл
183 служители

Новини

Просрочените бързи заеми отново растат, делът им спада зарад…
За пръв път от юни 2022 г. необслужваните бързи заеми бележат ръст като стойност, показват данните на БНБ. В края на март просрочените кредити от небанкови финансови компании доближават 320 млн. лв., с 5.7% ръст за тримесечие и близо 11% на годишна база. Ръстът в кредитирането помага делът на необслужваните заеми в портфейлите да се…
Просрочените бизнес и ипотечни кредити намаляват, необслужва…
Необслужваните кредити като дял от портфейлите на българските банки продължават да се понижават и през първото тримесечие, показват данните на БНБ. Спад има в почти всички сегменти, но в този на потребителските заеми има увеличение на просрочените и като дял, и като стойност. В края на март общата сума на всички кредити с просрочие над…
БНБ вижда риск от повишение на необслужваните кредити…
Продължителните периоди на кредитен растеж създават предпоставки за увеличение на задлъжнялостта и натрупване на кредитен риск в банковата система. Това предупреждава БНБ в последния доклад “Банките в България”, който обхваща четвъртото тримесечие на 2022 г.  В този период обемът на необслужваните експозиции в банките се е понижил в резултат на отписвания на кредити за домакинствата….
European Banking Authority: Намаление на просрочените кредит…
Нивата на капитал и ликвидност на европейските банки остават силни, а печалбата в сектора расте. Това показва последният доклад Risk Dashboard, публикуван от European Banking Authority (EBA). През четвъртото тримесечие на 2022 г. необслужваните кредити остават на стабилно ниво – 1.8%, а заемите от Етап 2 спадат леко с 0.2 процентни пункта спрямо септември до…
Виж всички новини