Агенция за
събиране на
вземания АД
Дружество, специализирано
в събиране и изкупуване
на просрочени вземания.
Услуги
Кои сме ние
Изкупуване на дългове
Изкупуване на дългове
Съдебно събиране на дългове
Съдебно събиране
на дългове
Извънсъдебно събиране на вземания
Извънсъдебно събиране
на вземания
Анализ и управление на вземания
Анализ и управление
на вземания